برچسب: اقتصاد فقر
7 مطلب

آیا فناوری به فقر پایان می‌دهد؟

سیاستی که قرار بود فقر را منقرض کند؛ داستان اعتبار خرد

کتاب هفته: خلاصه کتاب اقتصاد فقیر

چطور به فقرا «بهتر» کمک کنیم

پنج چیز که فقرا بیش از ثروتمندان مصرف می‌کنند

هزینه‌های فقیر بودن

چرا فقرا فقیر هستند؟