برچسب: اقتصاد فقر
11 مطلب

ارتباط ثروت و سن و سال: افراد فقیر زودتر از افراد ثروتمند پیر می‌شوند

چرا افراد فقیر از افراد ثروتمند بخشنده‌تر هستند؟

فقر چگونه بر تصمیم‌گیری شما اثر می‌گذارد؟

آیا فناوری به فقر پایان می‌دهد؟

سیاستی که قرار بود فقر را منقرض کند؛ داستان اعتبار خرد

کتاب هفته: خلاصه کتاب اقتصاد فقیر

چطور به فقرا «بهتر» کمک کنیم

پنج چیز که فقرا بیش از ثروتمندان مصرف می‌کنند

هزینه‌های فقیر بودن

چرا فقرا فقیر هستند؟

آیا فناوری فقر جهانی را ریشه‌کن می‌کند؟