برچسب: شوک ارزی
1 مطلب

کارنامه اقتصاد ایران از دولت هاشمی تا روحانی/ کدام دولت بهتر عمل کرد؟