برچسب: عدالت
2 مطلب

دولت یا مردم؛ چه کسی باید خسارت سیل را بدهد؟

عدالت در محیط کار؛ مردان بلندقد بیشتر حقوق می گیرند!