برچسب: قدرت خرید
4 مطلب

پرونده هفته؛ چرا درآمد نفت سر سفره مردم نماند؟ / نفت متعلق به کیست مردم یا دولت؟

چگونه برای خرید مواد غذایی پول کمتری خرج کنیم؟ به‌خصوص در دوره ویروس کرونا

شاخص بیگ‌مک؛ زندگی در اروپا چقدر خرج دارد؟

قدرت خرید مردم، از ایران تا آمریکا