برچسب: آمازون
2 مطلب

تاثیر کاهش نرخ بهره بر اقتصادهای نوظهور / آمازون در مسیر نابودی (پادکست)