توافق برجام، ریاضت اقتصادی، ونزوئلایی شدن یا راه چهارم؟

آینده اوضاع اقتصادی چه می‌شود؟

۳۱ تیر , ۱۴۰۰
علی اسلامی

به نظر می رسد اقتصاد ایران در حال حاضر بر سر سه راهی قرار دارد. یک راه انتخاب مسیر برجام و امید به سرانجام مذاکرات وین است. راه دیگر ریاضت اقتصادی است و مسیر بعدی حرکت به سمت ونزولائی شدن. اما آیا راه چهارمی هم وجود دارد؟
پویا ناظران، تحلیلگر اقتصادی راه چهارمی را نیز متصور است. انتخاب جاده «حذف مداخلات قیمتی».
او در این پادکست با تحلیل و تبیین سه راه موجود، به تشریح انتخاب مسیر حذف مداخلات قیمتی می‌پردازد. به اعتقاد او امروز تنگ‌ترین طنابی که بر گردن اقتصاد کشور افتاده مداخلات قیمتی است و باز کردن این طناب فضای زیادی را برای توسعه ایجاد می کند. اما این کار یعنی یک جراحی اساسی. دردناک و ترسناک.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند