اقتصادی که در آن پول نقد وجود ندارد

در یک اقتصاد بدون پول نقد تمام معامله‌ها الکترونیکی یا دیجیتالی انجام می‌شود. پرداخت قبض‌ها، جابجایی پول، خرید و سرمایه‌گذاری از جمله کارهایی است که می‌توان به صورت دیجیتال انجام داد.

برای موفقیت در پیاده‌سازی «اقتصاد بدون پول نقد» باید به چند عامل توجه کرد. این ویدیو به این عوامل اشاره می‌کند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید