ایران بروکر
براساس اطلاعات بانک جهانی:

جمعیت زیر خط فقر به 20 درصد رسید

به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر کار می‌گوید فقر مطلق در کشور نداریم، اما آیا این گفته با آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی پولی و مالی مطابقت دارد؟ البته، بیان این جمله از زبان وزیر تنها این پرسش را به ذهن متبادر نمی‌کند، بلکه سوالات بی‌شماری برای افکار عمومی ایجاد شده است. فقر مطلق به چه

به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر کار می‌گوید فقر مطلق در کشور نداریم، اما آیا این گفته با آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی پولی و مالی مطابقت دارد؟

البته، بیان این جمله از زبان وزیر تنها این پرسش را به ذهن متبادر نمی‌کند، بلکه سوالات بی‌شماری برای افکار عمومی ایجاد شده است. فقر مطلق به چه معناست؟ دلیل رشد فقر چیست؟ و این پدیده مذموم دارای چه آثار و پیامدهایی است؟ سوالات مهم دیگری هستند که تجارت‌نیوز برای رسیدن به پاسخ مناسب برای آنها نظر جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، را جویا شده است که در این ویدئو مشاهده می‌کنید. 

نظرات