آیا راه حلی برای کسری بودجه باقی مانده است؟

۱۰ مهر , ۱۳۹۹
علی اسلامی

 

عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی تامین کسری بودجه از بورس را اشتباه مهلک دولت می‌داند و معتقد است که راهکارهای دیگر هم منجر به رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم خطرناک شده است‌. او می‌گوید که دولت در این شرایط دشوار تحریم و شیوع کرونا فقط یک راهکار دیگر پیش رو دارد. راهکاری که برای روز مبادای ایران در نظر گرفته شده و امروز آن روز مباداست.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند