تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آخرین خبر از مسکن ملی / ظرفیت نام‌نویسی در استان کردستان تکمیل شد

آخرین خبر از مسکن ملی / ظرفیت نام‌نویسی در استان کردستان تکمیل شد

طبق آخرین آمارها در استان کردستان 10 شهر برای طرح مسکن ملی در نظر گرفته شده بود که ظرفیت آن دو ساعت اول ثبت نام تکمیل شده و در استان گلستان نیز متقاضیان دو شهر بندرترکمن و آزادشهر فرصت ثبت نام دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز دومین دوره ثبت نام در طرح مسکن ملی آغاز شد و متقاضیان از سه استان گلستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی تولید مسکن به نشانی https://tem.mrud.ir/ فرایند ثبت نام را آغاز کردند.

تمام 10 شهری که در استان کردستان برای طرح مسکن ملی در نظر گرفته شده بود تکمیل ظرفیت شده است.

از پنج شهر استان گلستان که برای طرح مسکن ملی در نظر گرفته شده بود، ظرفیت سه شهر گرگان، آققلا و گنبد کاووس تکمیل شده و دو شهر بندر ترکمن و آزادشهر دارای ظرفیت هستند.

در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از بین هشت شهر ظرفیت ثبت نام سه شهر یاسوج، سی سخت و لیکک پر شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند