چرا نیروهای عراق در مرزهای ترکیه و ایران مستقر شدند؟

تجارت نیوز

نخست‌وزیر عراق از استقرار نیروهای ارتش این کشور در مرزهای مشترک با ایران و ترکیه خبر داده است. اما علت این مساله چیست و چرا ارتش عراق به مرزهای ایران و ترکیه آمده است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرده که امروز دستور گرفته تا نیروهای ارتش عراق را در مرزهای مشترک ایران و ترکیه مستقر کند.

این مقام مسئول اعلام کرده که این دستور را امروز از محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر این کشور گرفته و نیروهای ارتش عراق فورا کنترل مرزها را در دست گرفته‌اند.

اما علت این دستور چیست؟ آنگونه که یحیی رسول خبر داده هدف از این دستور السودانی، پایان تنش میان ایران و ترکیه با برخی گروه‌های (تجزیه‌طلب) کُرد در منطقه کردستان عراق است.

به گزارش شفق نیوز، یحیی رسول همچنین گفت: عراق اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور برای تعرض به کشورهای همسایه استفاده شود.

وی افزود: عراق نمی پذیرد از اراضی خود برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. ما روابط خوبی با همه کشورهای همجوار داریم و به دنبال توسعه آن در راستای منافع عراق و کشورهای همسایه هستیم.

یحیی رسول با بیان اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر کنترل مرزها از سوی نیروهای مرزبانی و کنترل خط صفر مرزی با ایران و ترکیه تأکید دارد، تصریح کرد: این دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است که نیروهای مرزبانی عراق فورا کنترل مرزها را در دست گیرند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق افزود که السودانی همچنین دستور تقویت فرماندهی مرزبانی با سلاح و تجهیزات و نیروها را داده است تا مرزها به خوبی تحت کنترل قرار گیرد.

منبع: ایرنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند