اعتراضات اخیر منجر به بخشودگی مالیاتی شد؟

مالیات واردات

اداره کل امور مالیاتی برای کاهش آسیب به مشاغل و واحدهای صنفی در جریان اعتراضات اخیر از بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، آسیب‌ها و مشکلات متعدد مشاغل و کسب‌وکارها در سه ماه اخیر، سازمان امور مالیاتی را بر آن داشت تا بخشنامه جرایم مالیاتی را ابلاغ کند.

به نقل از اکوایران، ‍14 اردیبهشت ماه بود که بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. این بخشنامه به دنبال حوادث سه ماه اخیر در کشور و به درخواست بخش خصوصی اصلاح شد. امروز 5 آذر ماه، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی مشاغل، اصناف و واحدهای صنفی وهمچنین کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از اعتراضات اخیر را ابلاغ کرد.

زمان اجرای بخشودگی جرایم مالیاتی

دراین ابلاغیه آمده است، به دنبال تفویض اختیار«بخشودگی جرائم و تقسط بدهی در اجرای مقررات مواد 191 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه 10 اردیبهشت» و با توجه به آسیب‌های وارده به مشاغل و واحدهای صنفی و کسب و کارها در جریان حوادث اخیر و برای تکریم هرچه بیشتر مودیان مالیاتی مقرر شد، شرایط تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع جز 1 بند الف این بخشنامه تا پایان سال جاری تمدید ‌شود.

درضمن مبلغ ذکر شده در بند 10 این بخشنامه برای اشخاص حقیقی به مبلغ 75میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی به مبلغ 150میلیون برای هر سال برحسب مورد اصلاح می‌شود.

این ابلاغیه تاکید می‌کند، مدت زمان تفویض اختیار تقسیط بدهی برای مالیات و عوارض ابرازی موضوع بند 2-10 این بخشنامه برای مالیات‌های مستقیم تا هجده ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده تا 12 ماه تعیین می‌شود.

در پایان این بخشنامه آمده حداقل مبلغ دریافتی برای تقسط در بند 11 این بخشنامه به میزان 15 درصد اصلاح می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند