اکسکوینو

افزایش تامین اراضی در مناطق روستایی و شهری

مسکن خبرنگاران

معاون اول رئیس‌جمهور از افزایش تامین اراضی در مناطق روستایی و شهری در دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون اول رئیس‌جمهور از تامین اراضی ساخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در دولت سیزدهم خبر داد.

محمد مخبر افزود: این اراضی هم در مناطق روستایی و هم شهری است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: موضوع مسکن به جد در حال پیگیری است و موانع احتمالی بر سر راه تولید و احداث آن در حال رفع شدن است.

کاهش هزینه ساخت مسکن

دولت در نظر دارد در قالب نهضت ملی مسکن، ساخت خانه‌های ویلایی را در دستور کار قرار دهد؛ طرحی که البته با چالش‌های زیادی مواجه است. با این حال یک کارشناس مسکن با تاکید بر افزایش سرعت ساخت مسکن به صورت ویلایی معتقد است ساخت مسکن یک طبقه‌ منجر به کاهش ۳۰ درصدی هزینه ساخت می‌شود.

یکی از برنامه‌های مهم دولت برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن به صورت یک طبقه‌ای و خودمالکی است. بدین صورت که به متقاضیان زمین واگذار شود تا واحدهای یک طبقه بسازند و به تدریج آن را تکمیل کنند.

رستم قاسمی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی ضمن تاکید بر ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در نهضت ملی مسکن، گفته بود: در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد، نباید به سمت بلندمرتبه سازی برویم و به عنوان نمونه در بم، چون مشکل زمین نداشتیم، به متقاضیان ۲۰۰ متر زمین دادیم. هرچند این برنامه به عنوان طرح مصوب دولت عنوان شده است، ولی به نظر می‌رسد وزیر قبلی در پیشبرد این برنامه ناکام ماند.

​در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن درباره مزایای ساخت خانه‌های ویلایی و حیاط‌دار به جای بلندمرتبه سازی منازل گفت: پروژه نوسازی مسکن در ایران مترادف با متراکم‌سازی شده است؛ در صورتی که ما می‌توانیم همین بحث ساخت خانه‌های حیاط‌دار و ویلایی را هم به صورت انبوه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید انبوه‌سازی را روبه روی ویلایی‌سازی منازل قرار دهیم، افزود: وقتی که به سمت تراکم منازل پیش می‌رویم، کیفیت زندگی را از بین می‌بریم. به عبارتی ما وقتی خانواده‌ها را وارد آپارتمان می‌کنیم کیفیت زندگی آپارتمانی در مقایسه با خانه‌های ویلایی بسیار پایین‌تر می‌آید.

منبع:ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند