افزایش ۹ درصدی تاخیرات پروازی در تیرماه

افزایش ۹ درصدی تاخیرات پروازی در تیرماه

آمار سازمان هواپیمایی نشان می‌دهد تیر امسال تاخیرات پروازی ۹ درصد افزایش یافته، ایرن‌ایر و ایرتور مانند ماه قبل از آن صدرنشین تاخیرات پروازی شدند به‌طوریکه این دو شرکت به ترتیب در اولین ماه تابستان ۱۱ و ۱۲ درصد بر میزان تاخیرات پروازی خود افزودند.بررسی آمار سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که تیرماه

آمار سازمان هواپیمایی نشان می‌دهد تیر امسال تاخیرات پروازی ۹ درصد افزایش یافته، ایرن‌ایر و ایرتور مانند ماه قبل از آن صدرنشین تاخیرات پروازی شدند به‌طوریکه این دو شرکت به ترتیب در اولین ماه تابستان ۱۱ و ۱۲ درصد بر میزان تاخیرات پروازی خود افزودند.
بررسی آمار سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که تیرماه سال جاری 5671 پرواز توسط 14 ایرلاین داخلی انجام شد که از این میزان 2949 به موقع و 2722 پرواز معادل 47.9 درصد با تاخیر انجام شده است. در خردادماه 39.2 درصد پروازها با تاخیر انجام شده و در دومین ماه سال میزان تاخیرات پروازی ایرلاینها 43.5 درصد بود.

بر این اساس هواپیمایی آسمان مانند ماه‌های قبلی بیشترین پرواز را به خود اختصاص داد. سهم این ایرلاین در تیرماه 891 پرواز بود که از این تعداد 477 پرواز یعنی 54 درصد با تاخیر انجام شد.

پس از آسمان،‌ ماهان در رده دوم بیشترین پرواز قرار دارد. ایرلاین سبز در ماه مورد اشاره 779 پرواز را انجام داد که از این تعداد 539 پرواز به موقع و 240 پرواز با تاخیر باند فرودگاه را ترک کرده است. میزان تاخیرات پروازی ماهان در خردادماه 22 درصد بود.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز 8 پرواز به آمار خود در خردادماه افزود و با 707 پرواز سومین ایرلاین دارای بیشترین پرواز در تیرماه بود. هما اما در مقایسه با ماه قبل 10درصد به تاخیرات پروازی خود افزود و با 61 درصد پس از ایرتور با 67 درصد در رده دوم بیشترین تاخیر جای گرفت. به این ترتیب این دو ایرلاین همچنان با فاصله‌ای زیاد پیشتاز تاخیرات پروازی هستند.

هواپیمایی آتاایر و زاگرس هر کدام به ترتیب با 580 و 548 پرواز در رده‌های چهارم و پنجم بیشترین تعداد پرواز قرار گرفتند. این دو ایرلاین به ترتیب 55 و 50 درصد پروازهای خود را با تاخیر انجام دادند. زاگرس در خردادماه 45 درصد پروازهای تاخیردار داشت و آتاایر44 درصد.

به گزارش تسنیم، قشم ایر با 498 پرواز در رده ششم بیشتر تعداد پرواز قرار دارد. این ایرلاین در تیرماه 296 پرواز را به موقع و 202 (41 درصد) را با تاخیر انجام داد. پس از این شرکت هواپیمایی کاسپین و کیش‌ایر نیز هر کدام با 453 و 333 پرواز در رده‌های بعدی قرار دارند. کاسپین در تیرماه 40 درصد و کیش‌ایر نیز به همین اندازه پروازهای تاخیردار داشتند. این در حالی است که کاسپین در خردادماه 37 درصد و کیش‌ایر 28 درصد پرواز تاخیردار داشتند.

ایرتور 203 پرواز از مجموع 304 پرواز خود را با تاخیر انجام داد تا با 67 درصد بیشترین پرواز تاخیردار ایرلاینهای داخلی را به خود اختصاص دهد.

هواپیمایی تابان، معراج، نفت، اترک و پویا نیز به ترتیب 208، 160، 121، 79 و 10 پرواز را در اولین ماه تابستان انجام دادند. این ایرلاینها به ترتیب 50 درصد، 44، 50، 30 و 30 درصد پروازهای خود را با تاخیر انجام دادند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند