اکسکوینو
تجارت‌نیوز بررسی می‌کند:

بازدهی بورس در ماه رمضان چگونه است؟

تجارت نیوز

بر اساس آمارها، در ماه رمضان شش سال اخیر نشان می‌دهد که تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تقریبا صعودی بوده، به طوری که به‌جز سال‌های 1395 و 1396، شاخص همواره با بازدهی مثبت همراه بوده است.

از نگاه برخی کارشناسان و عامه مردم، دوره‌های تقویمی همانند ماه رمضان روند بازارهای مالی را می‌تواند تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما این گزاره‌ها در واقعیت تا چه اندازه می‌تواند صحیح باشد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای اقتباس شده از سایت بورس اوراق بهادار، در ماه رمضان شش سال اخیر، تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تقریبا صعودی بوده، به طوری که به‌جز سال‌های 1395 و 1396، شاخص با بازدهی مثبت همراه بوده است.

آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس در ماه رمضان سال‌های 1392 تا 1394 روند رو به رشدی داشته و طی این سه سال به ترتیب 5.5 درصد، 5.6 درصد و 8.2 درصد شاخص کل افزایش یافته است.

3321
بورس در رمضان

طی ماه رمضان سال‌های 1395 و 1396، شاخص کل بورس اوراق بهادار با 2.4 درصد و 2.7 درصد کاهش مواجه بوده است.

بورس در ماه رمضان سال 1397 توانست بازدهی خوبی را به ثبت برساند، به طوری که شاخص کل بورس با 4.4 درصد رشد از 94 هزار و 940 واحد در ابتدای ماه رمضان توانست به سطح 99 هزار و 146 واحد در پایان ماه رمضان برسد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند