اکسکوینو
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

تداوم موج تزریق پول به بانک‌ها/ 110 همت نقدینگی در بازار باز عرضه شد

بانک مرکزی

تزریق پول بالای 100 هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در بازار باز، در هفته اول بهمن ماه نیز ادامه یافت. همچنین بانک مرکزی، پس از سکوت یک هفته‌ای در بازار شبانه، بازگشت قدرتمندانه‌ای به این بازار داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی جدیدترین گزارش خود از عملیات اجرایی سیاست پولی را منتشر کرد. این گزارش از تداوم موج تزریق پول‌های بیش از 100 هزار میلیارد تومانی در بازار باز حکایت دارد؛ بازاری که سازوکاری را مهیا می‌کند که از طریق آن، بانک‌ها و موسسات مالی غیر بانکی اوراق خود را به بانک مرکزی واگذار کرده و در قبال آن، نقدینگی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

از سوی دیگر، بررسی این گزارش حاکی از آن است که بانک مرکزی پس از سکوت یک هفته‌ای در بازار بین بانکی، در هفته نخست بهمن ماه، بازگشت قدرتمندانه‌ای به این بازار داشته است.

حجم تزریق پول بانک مرکزی چقدر بود؟

موضع عملیاتی بانک مرکزی در حراج شماره 46 عملیات بازار باز، توافق بازخرید بود و 22 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در این حراج مشارکت کردند. این بانک‌ها در راستای تامین نقدینگی خود در مجموع بیش از 126 هزار میلیارد تومان سفارش به بانک مرکزی ارسال کردند. بانک مرکزی نیز با توجه به سیاست‌های خود، 110 هزار میلیارد تومان از این درخواست‌ها را پذیرفته و منابع نقدی مورد نیاز بانک‌های مذکور را تامین کرد.

مدت سررسید توافق بازخرید در این حراج، هفت روز و حداقل نرخ آن 21 درصد بوده است. این نکته از آن جهت قابل توجه است که نرخ 21 درصدی در حدود پنج ماه گذشته تقریبا ثابت مانده و افزایش شدید نیاز نقدینگی بانک‌ها در این مدت، تاثیری بر این نرخ نگذاشته است.

به علاوه، ارزش توافق بازخرید سررسید شده بانک مرکزی در این هفته به 112 هزار میلیارد تومان رسید تا خالص عملیات بانک مرکزی در این هفته منفی باشد.

بازگشت به بازار بین بانکی

از سوی دیگر، بانک مرکزی پس از آنکه در هفته گذشته، دخالتی در معاملات بازار بین بانکی نداشت، این هفته بار دیگر به این بازار ورود کرد. بازاری که بانک‌ها در آن، نقدینگی مورد نیاز خود را از بانک‌های دیگر با سررسید بسیار کوتاه‌مدت و اغلب یک روزه تامین می‌کنند. با این حال بانک مرکزی می‌تواند با دخالت در این بازار و عرضه منابع خود در آن، نرخ بهره بازار بین بانکی را کنترل کند.

در هفت روز منتهی به سوم بهمن ماه، سه بانک و موسسه اعتباری منابع موردنیاز خود را از این طریق تامین کردند. به این ترتیب بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف بیش از 6 هزار و 250 میلیارد تومان از منابع خود را در بازار شبانه عرضه کرد. مبلغی که جهش قابل توجهی را نسبت به هفته‌های گذشته تجربه کرده و سبب افزایش نگرانی‌ها مبنی بر آثار تورم‌زای این دخالت‌ها شده است.

گفتنی است که ارزش توافق بازخرید سررسید شده بانک مرکزی در بازار بین بانکی در طول این هفته به هزار و 870 میلیارد تومان رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند