تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

منابع جایگزین نفت در بودجه 99 / دولت کدام دارایی‌های خود را واگذار می‌کند؟

منابع جایگزین نفت در بودجه 99 / دولت کدام دارایی‌های خود را واگذار می‌کند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت  به علت کاهش درآمدهای نفتی در برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را افزایش داده، به طوری که میزان آن نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰ برابر شده و به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی سال 1399 از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری معادل 16.7 درصد افزایش یافته است.

آمارهای کلی بودجه نشان می‌دهد که دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی خود به استقراض، واگذاری شرکت‌ها و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و افزایش درآمدهای مالیاتی متوسل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در برنامه بودجه سال 1399 فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را افزایش داده، به طوری که میزان آن نسبت به سال 1398 بیش از 10 برابر شده و به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین در همین راستا میزان واگذاری شرکت‌های دولتی نیز با رشد 216 درصدی به بیش از 11 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در بودجه سال 99 درآمدهای حاصل از فروش اوراق مالی و مالیاتی نیز هر کدام به ترتیب با رشد 81 درصدی و 27 درصدی همراه شده است.

درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده با رشد 27 درصدی نسبت به سال جاری به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر در بودجه سال آینده دولت سعی در کاهش هزینه‌های خود داشته، به طوری که دولت میزان کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های خود را کاهش داده است.

میزان یارانه دولت و کمک‌های بلاعوض آن در برنامه بودجه سال آینده هر کدام به ترتیب با کاهش درصدی 73 و 6.2 درصدی همراه بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند