تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

منابع جایگزین نفت در بودجه ۹۹ / دولت کدام دارایی‌های خود را واگذار می‌کند؟

منابع جایگزین نفت در بودجه ۹۹ / دولت کدام دارایی‌های خود را واگذار می‌کند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت  به علت کاهش درآمدهای نفتی در برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را افزایش داده، به طوری که میزان آن نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰ برابر شده و به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری معادل ۱۶٫۷ درصد افزایش یافته است.

آمارهای کلی بودجه نشان می‌دهد که دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی خود به استقراض، واگذاری شرکت‌ها و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و افزایش درآمدهای مالیاتی متوسل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را افزایش داده، به طوری که میزان آن نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰ برابر شده و به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین در همین راستا میزان واگذاری شرکت‌های دولتی نیز با رشد ۲۱۶ درصدی به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در بودجه سال ۹۹ درآمدهای حاصل از فروش اوراق مالی و مالیاتی نیز هر کدام به ترتیب با رشد ۸۱ درصدی و ۲۷ درصدی همراه شده است.

درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده با رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال جاری به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر در بودجه سال آینده دولت سعی در کاهش هزینه‌های خود داشته، به طوری که دولت میزان کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های خود را کاهش داده است.

میزان یارانه دولت و کمک‌های بلاعوض آن در برنامه بودجه سال آینده هر کدام به ترتیب با کاهش درصدی ۷۳ و ۶٫۲ درصدی همراه بوده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند