اکسکوینو
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

سود مجمع کدام شرکت‌های فعال در بورس بیشتر شد؟

تجارت نیوز

سال مالی بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس به پایان رسیده است و این شرکت‌ها در حال برگزاری مجامع سالانه خود هستند. کدام شرکت‌ها در این مجامع بیشتر سود دادند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، سال مالی بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس به پایان رسیده و این شرکت‌ها در حال برگزاری مجامع سالانه خود هستند. کدام شرکت‌ها در این مجامع سود بیشتری دادند؟

سخزر

مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان خزر با نماد سخزر برگزار شد. این شرکت با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۲۴۴ تومان سود خالص و ۲۲۶ تومان سود نقدی هر سهم محقق کرد.

سود انباشته سخزر در پایان دوره نیز ۱۲۵ میلیارد تومان ثبت شد.

حتوکا

شرکت حمل و نقل توکا، یکی دیگر از شرکت‌های فعال در بورس است که در مجمع عمومی عادی سالیانه خود به ازای هر سهم ۱۶۲ تومان سود خالص و ۲۵ تومان سود نقدی تعیین کرد. سرمایه ثبت شده شرکت ۳۳ میلیارد تومان و سود انباشته آن ۵۳ میلیارد تومان است.

غگیلا

مجمع عمومی عادی سالیانه شیر پاستوریزه پگاه گیلان منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ برگزار شد. این شرکت فعال در بورس، در این دوره برای سهم ۴۵ تومان سود خالص و ۳۵ تومان سود نقدی محقق کرد.

سبجنو

همچنین سیمان بجنورد، به عنوان یکی دیگر از شرکت‌های فعال در بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کرد. این شرکت با سرمایه ۳۹ میلیارد تومانی به ازای هر سهم ۵۶۵ تومان سود خالص و ۵۱۶ تومان نیز سود نقدی ثبت کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند