تورم روستایی خرداد ٨.٥ درصد شد

تورم روستایی خرداد ٨.٥ درصد شد

اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه کاهش داشته است و تورم کل نیز با ٠.٤ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ٨.٥ درصد رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۵۹.۷ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه)، به ۱۰.۵ درصد رسیده که در قیاس با تورم نقطه‌به‌نقطه ماه قبل (۱۱.۸ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی)، ۸.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (۸.۱ درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۲.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۹.۴ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۸۸.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰.۳ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در خرداد ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۸.۱ رسید که ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۷.۱ درصد)، تغییری نداشته است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند