تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

در سال 97 قند و شکر چقدر افزایش یافت؟

در سال 97 قند و شکر چقدر افزایش یافت؟

قیمت یک کیلو گرم شکر در اسفند ماه سال گذشته نسبت به پایان فروردین ماه سال مذکور، 78 درصد افزایش قیمت داشت. در این بازه زمانی قند نیز 65 درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، متوسط قیمت یک کیلو گرم از هر کدام از شکر و قند در سال گذشته نسبت به سال 1396 حدود 22 درصد رشد داشته است.

متوسط قیمت شکر در سال 96 معادل سه هزار و 280 تومان بود که در سال 97 با 21.5 درصد افزایش قیمت به رقم سه هزار و 988 تومان رسید.

متوسط قیمت قند نیز در سال 97 در مقایسه با سال ،96 حدود 22.5 درصد افزایش را تجربه کرده، به نحوی که متوسط قیمت شکر در سال 96 معادل چهار هزار و 50 تومان بود که در سال گذشته تا رقم چهار هزار و 965 تومان بالا آمد.

قیمت تمام شده یک کیلو شکر در پایان فروردین ماه سال گذشته، سه هزار و 288 تومان بود، که در پایان اسفند ماه سال مذکور، پنج هزار و 854 تومان شد، یعنی به قیمت آن 78 درصد افزوده شد.

در حالی که قند نیز در پایان اسفند ماه سال گذشته نسبت به فروردین ماه با 65 درصد افزایش قیمت، به نرخ شش هزار و 782 تومان رسید، قیمت هر یک کیلو گرم قند در پایان اولین ماه سال گذشته معادل چهار هزار و 108 تومان بود.

قیمت شکر در اسفند ماه سال گذشته، نسبت به فروردین ماه سال گذشته 78 درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های اقتباس شده از مرکز آمار ایران، تورم قند و شکر در فروردین ماه سال جاری در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب 72.2 و 88.5 درصد بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند