تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

کدام محصول کشاورزی در سال ۹۸ بیشترین افزایش قیمت را داشت؟

کدام محصول کشاورزی در سال ۹۸ بیشترین افزایش قیمت را داشت؟

در میان محصولات کشاورزی، آفتابگردان روغنی با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد، به طوری که قیمت آن در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت و از سه هزار تومان به بیش از ۹ هزار تومان رسید.

آفتابگردان روغنی و پیاز، متورم‌ترین محصول در میان محصولات کشاورزی در سال ۹۸ شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در سال گذشته اکثر محصولات کشاورزی با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

در میان محصولات کشاورزی،آفتابگردان روغنی با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد، به طوری که قیمت آن در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت و از سه هزار تومان به بیش از ۹ هزار تومان رسید.

پیاز نیز دیگر محصول کشاورزی بود که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰۰ درصدی داشت و قیمت آن با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ از ۱۱۰۰ تومان به بیش از ۲۳۰۰ تومان رسید.

بالاترین قیمت ثبت شده برای پیاز در سال گذشته مربوط به قیمت پیاز در استان هرمزگان و معادل ۶۲۰۰ تومان بود.

تنها محصولات کشاورزی که در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با کاهش قیت همراه شدند گوجه فرنگی، نارنگی، هندوانه، خیار و سیب بود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند