جدیدترین قیمت تلویزیون در بازار +جدول

برند: سامسونگ               ارزش هدیه (ریال) قیمت (ریال) مدل نوع 1,000,000 12,980,000 32F4550 LED 1,000,000 13,610,000 32F5550 LED 1,000,000 14,564,000 32F5550 LED 1,000,000 14,600,000 32F4590 LED 1,000,000 14,950,000 32F5590 LED DVD-E699 15,900,000 43F4550 PDP 2,000,000 22,270,000 43F4850 LED 2,000,000 23,000,000 40F6350 LED 2,000,000 23,100,000 40F5590 LED DVD-E699 24,600,000 51F4850

برند: سامسونگ   
    
ارزش هدیه (ریال)قیمت (ریال)مدلنوع
1,000,00012,980,00032F4550LED
1,000,00013,610,00032F5550LED
1,000,00014,564,00032F5550LED
1,000,00014,600,00032F4590LED
1,000,00014,950,00032F5590LED
DVD-E69915,900,00043F4550PDP
2,000,00022,270,00043F4850LED
2,000,00023,000,00040F6350LED
2,000,00023,100,00040F5590LED
DVD-E69924,600,00051F4850PDP
2,000,00026,900,00040F6450LED
DVD-E69927,500,00051F4950PDP
3,000,00028,050,00046F5550LED
3,000,00029,150,00046F5570LED
2,000,00030,400,00040F6550LED
3,500,00030,690,00046F5590LED
30,900,00030,900,00051F5850PDP
5,000,00032,900,00040F6850LED
5,000,00033,900,00046F6350LED
5,000,00038,900,00046F6450LED
5,000,00039,900,00040F7770LED
    
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات سام سرویس است.   
    
    
    
برند: سونی   
    
27990000KDL-42R500ALED 
34990000KDL-47R500ALED 
47990000KDL-50R550ALED 
79990000KDL-47R500ALED 
145990000KDL-70R550ALED 
16990000KDL-32W670ALED 
23990000KDL-42W670ALED 
35490000KDL-42W804ALED 
45490000KDL-47W804ALED 
72990000KDL-55W804ALED 
59990000KDL-46W904ALED 
86990000KDL-55W904ALED 
139990000KD-55X9004ALED 
199990000KD-65X9004ALED 
807610000KD-84X9000LED 
    
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات بازرگانی ایران است.   
    
    
    
برند: شارپ   
    
    
    
95000000LC-60LE9400XLED 
12100000LC-32M4400XLCD 
12100000LC-32M4400XLCD 
17170000LC-40M5400XLCD 
17170000LC-40L5600XLCD 
14640000IR LC-32LE430X‎LED 
35450000IR LC-40LE430XLED 
44750000LC-46LE8300XLED 
78750000LC-60LE6400XLED 
    
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات مادیران است.   
    
    
    
برند: ایکس ویژن   
    
33900000LE-47K3D1003D 
1100000LE-32KD30LED 
10500000LE-32KF20LED 
10750000LE-32KF30LED 
8950000LE-29D20LED 
8950000LE-29D30LED 
1595000015950000LED 
19950000LE-42KD40LED 
19870000LE-42KD30LED 
17950000LE-42KF20LED 
29950000LE-46KD40LED 
5980000LE-22D20LED 
6980000LE-24D10LED 
    
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات مادیران است.   
    
    
    
برند: ال جی   
    
4992000055LA66100LED 
4880000055LA66000LED 
4300000055LM76000LED 
3970000043000000LED 
4671000055LA62100LED 
5998000055LM96000LED 
5672000055LM86000LED 
4575000047LA86000LED 
4209000047LA74000LED 
3353000047LA66100LED 
2570000042LA66100LED 
2625000042LA66000LED 
2410000042LA64000LED 
1870000042LN54400LED 
1870000042LN54200LED 
    
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات گلدیران است.
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند