تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

دستمزد دلاری کارگران نصف شد / حداقل دستمزد چند دلار است؟

دستمزد دلاری کارگران نصف شد / حداقل دستمزد چند دلار است؟

در حالی حداقل دستمزد ریالی کارگران از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ بیش از ۹ برابر افزایش یافته که ارزش دلاری دریافتی کارگران در این یک دهه از نصف هم کمتر شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، چند روز گذشته حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ تعیین شد. بر اساس این مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان اعلام شده است. مقایسه این رقم با حداقل دستمزد سال ۹۹، افزایش ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.

حداقل مزد کارگران طی یک دهه گذشته هم حداقل ۹ برابر بیشتر شده است. حداقل حقوق در سال ۹۰ تنها ۳۰۴ هزار تومان بود که در سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسیده است.

اما ارزش دلاری دستمزد کارگران طی این دهه چه تغییری کرده است؟ ارزش دلاری حداقل دستمزد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ نصف شده و از ۲۵۰ دلار در سال ۹۰ به ۱۱۰ دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در سال ۹۰، قیمت دلار ۱۲۰۰ تومان بود و حداقل حقوق ۳۰۴ هزار تومان و هر فرد ۲۵۳ دلار حقوق می‌گرفت. اما اکنون اگر قیمت هر دلار را ۲۴ هزار تومان محاسبه کنیم، دریافتی دلاری هر کارگر تنها به ۱۱۰ دلار می‌رسد.

نکته قابل توجه دیگر این است که در یک دهه گذشته، بالاترین درآمد دلاری مربوط به سال ۹۰ و پایین‌ترین آن مربوط به سال ۹۹ بوده که حداقل مزد کارگران تنها ۷۹ دلار ارزش داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند