تجارت‌نیوز گزارش می‌کند:

مردمان کدام استان درآمد بیشتری دارند؟

مردمان کدام استان درآمد بیشتری دارند؟
شکاف درآمدی در بین استان‌های کشور به بیش از 27 میلیون تومان (تفاوت درآمد سالانه بین بیشترین و کمترین درآمد در استان‌ها) می‌رسد. در بین استان‌های کشور خانوارهای ساکن استان‌های تهران، البرز، مازندران و چهارمحال و بختیاری از درآمد بالاتری برخوردار هستند.

شکاف درآمدی در بین استان‌های کشور به بیش از ۲۷ میلیون تومان (تفاوت درآمد سالانه بین بیشترین و کمترین درآمد در استان‌ها) می‌رسد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای مرکز آمار، متوسط درآمد سالانه استان‌های کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد یک خانوار شهری در استان تهران بیش از دو برابر یک خانوار در استان آذربایجان غربی درآمد دارد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در بین استان‌های کشور خانوارهای ساکن استان‌های تهران، البرز، مازندران و چهارمحال و بختیاری از درآمد بالاتری برخوردار هستند.

همچنین خانوار استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمان کمترین درآمد را نسبت به دیگر استان‌های کشور در اختیار دارند.

خانوارهای استان تهران با متوسط درآمد سالانه ۵۱٫۵ میلیون تومان بیشترین درآمد و خانوارهای استان آذربایجان غربی با ۲۴ میلیون تومان کمترین درآمد را نسبت به دیگر استان‌های کشور دارند.

متوسط درآمد سالانه استان‌های کشور در سال ۱۳۹۶

در بین ۳۱ استان کشور، درآمد سالانه خانوارهای ۱۹ استان بیش از ۳۰ میلیون تومان و دیگر استان‌ها کمتر از ۳۰ میلیون تومان است.

همچنین بر اساس این آمارها، ترکیب هزینه‌های کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد ۲۳٫۳ درصد هزینه‌ها صرف مخارج خوراکی و دخانی و ۷۶٫۷ درصد دیگر آن صرف مخارج غیرخوراکی می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند