اکسکوینو

مردمان کدام استان‌ها امکان پس‌انداز بیشتری دارند؟ (اینفوگرافیک)

امکان پس‌انداز در کدام استان‌ها بیشتر است؟

در اینفوگرافیک تجارت‌نیوز میزان تفاوت درآمد و هزینه خانوار در استان‌های مختلف کشور طی سال 1396 را می‌توانید مشاهده کنید. این آمار محاسبه‌شده از داده‌های مرکز آمار ایران است.

به گزارش تجارت‌نیوز، امکان پس‌انداز خانوار در کدام استان بیشتر است؟ میزان تفاوت دخل و خرج خانوار در کدام استان‌ها بیشتر است؟ زندگی در کدام استان‌ها از نظر تفاوت درآمد و هزینه به‌صرفه‌تر است؟

برای پاسخ به این سوالات می‌توانید اینفوگرافیک تجارت‌نیوز را مشاهده کنید. (اینفوگرافیک از سحر قادری)

امکان پس‌انداز در کدام استان‌ها بیشتر است؟
در این اینفوگرافیک می‌توانید مشاهده کنید امکان پس‌انداز در کدام استان‌ها بیشتر است.

طبق این آمارهای محاسبه‌شده تجارت‌نیوز از داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به سال 1396، تنها در دو استان اردبیل و کرمانشاه امکان پس‌انداز برای خانوار وجود نداشته و دخل و خرج آنها با هم همخوانی نداشته و خانوار با کسری درآمد مواجه بودند.

همچنین طبق این اینفوگرافیک، استان‌های مازندران، یزد و گیلان وضعیت بهتری را نسبت به دیگر استان‌ها دارند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند