تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آغاز جلسه تعیین سبد هزینه خانوار تا ساعاتی دیگر

آغاز جلسه تعیین سبد هزینه خانوار تا ساعاتی دیگر

طبق گفته نماینده کارفرمایان، تا ساعاتی دیگر جلسه کمیته دستمزد تشکیل می‌شود و قرار است مرکز آمار ایران داده‌های مربوط به سبد هزینه معیشت خانوار را اعلام کند تا براساس آن برای حداقل حقوق سال آینده تعیین تکلیف شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق قانون کار میزان افزایش حقوق کارگران براساس نرخ تورم سالانه و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود، حداقل حقوق توسط یک شورای سه جانبه متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود.

در حال حاضر نرخ تورم مشخثص شده، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن امسال به ۳۴٫۲ درصد رسیداما هزینه سبد معیشت خانوار هنوز تعیین نشده است.

طبق اظهارات قبلی نماینده کارگران باید در جلسه دوشنبه گذشته داده‌های مربوط به تعیین هزینه سبد معیشت خانوار توسط مرکز آمار ایران ارائه می‌شد اما نماینده کارفرمایان می‌گوید که در جلسه قبلی مرکز آمار ایران حضور نداشت.

اصغر آهنی‌ها به تجارت‌نیوز می‌گوید: قرار است در جلسه ساعت ۱۶ امروز با حضور مرکز آمار ایران داده‌های مربوط به تعیین هزینه‌های خانوار اعلام شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند