بلومبرگ:

ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی آمریکا مربوط به دولت ترامپ است

ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی آمریکا مربوط به دولت ترامپ است

بلومبرگ با بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی ادوار مختلف نتیجه گرفت دولت ترامپ پس از دولت بوش، ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته است.

بلومبرگ با بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی ادوار مختلف نتیجه گرفت دولت ترامپ پس از دولت بوش، ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی روند اخیر بازار سهام و اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که احتمال وقوع یک رکود جدید در اقتصاد این کشور بعید نیست. با این حال اقتصاد آمریکا در برخی زمینه‌ها عملکرد خوبی داشته است: مشاغل زیادی ایجاد شده است، دستمزدها افزایش یافته است و نگرانی از نرخ تورم وجود ندارد.

ترامپ ادعا کرده است که اقتصاد دوران دولت وی «نیرومندترین اقتصاد تاریخ آمریکا» است. بلومبرگ برای راستی‌آزمایی این ادعا با بررسی ۱۴ شاخص کلان اقتصادی به نتیجه‌ای کاملا معکوس رسیده است به گونه‌ای که پس از دولت جورج بوش، دولت ترامپ ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته است.

بر این اساس ۱۴ شاخص اقتصادی شامل: شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» بورس وال استریت، شکاف بین بازار سهام آمریکا و بورس‌های جهانی، دستمزد بخش غیرکشاورزی، درآمد قابل تصرف سرانه، نسبت بدهی به درآمد، تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی، ارزش منصفانه مسکن، عملکرد اوراق قرضه، ارزش دلار، مشاغل بخش تولید، فروش خودرو، دستمزد ساعتی و بهره‌وری در ۷ دولت: کلینتون، اوباما، ریگان، بوش پدر، کارتر، بوش پسر و ترامپ بررسی شده‌اند.

بهترین عملکرد در هر شاخص عبارت است از: کلینتون در شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» بورس وال استریت، بوش پدر در شکاف بین بازار سهام آمریکا و بورس‌های جهانی، کارتر در دستمزد بخش غیرکشاورزی، ریگان در درآمد قابل تصرف سرانه، اوباما در نسبت بدهی به درآمد، کلینتون در تولید ناخالص داخلی، کلینتون در نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی، کارتر در ارزش منصفانه مسکن، ریگان در عملکرد اوراق قرضه، اوباما در ارزش دلار، ترامپ در مشاغل بخش تولید، اوباما در فروش خودرو، اوباما در دستمزد ساعتی و بوش پدر در بهره‌وری.

همچنین بدترین عملکرد در هر شاخص عبارت است از: بوش پسر در شاخص «اس اند پی ۵۰۰» بورس وال استریت، ریگان در شکاف بین بازار سهام آمریکا و بورس‌های جهانی، بوش پسر در دستمزد بخش غیرکشاورزی، بوش پدر در درآمد قابل تصرف سرانه، کلینتون در نسبت بدهی به درآمد، اوباما در تولید ناخالص داخلی، بوش پسر در نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی، بوش پسر در ارزش منصفانه مسکن، ترامپ در عملکرد اوراق قرضه، کارتر در ارزش دلار، بوش پسر در مشاغل بخش تولید، کارتر در فروش خودرو، کارتر در دستمزد ساعتی و کارتر در بهره‌وری.

به گفته بلومبرگ، در مجموع دولت‌های کلینتون، اوباما و ریگان بهترین عملکرد و دولت‌های بوش پسر، ترامپ، کارتر و بوش پدر بدترین عملکرد اقتصادی را داشته‌اند.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند