رئیس مرکز بهبود فضای محیط کسب و کار خبر داد:

مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری راه اندازی می‌شود

مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری راه اندازی می‌شود

رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از راه‌اندازی مجتمع قضائی دعاوی تجاری خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، علی فیروزی با اعلام این خبر داشت: در حال حاضر هر سه طرف یعنی اتاق بازرگانی ایران، قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تشکیل مجتمع قضائی دعاوی تجاری موافقت کرده اند و رئیس قوه قضائیه نیز دستورات لازم را داده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: با توجه به انجام هماهنگی‌ها، امیدواریم به زودی این مجتمع راهاندازی شود که البته قاعدتاً باید طی سه ماه اول امسال این مجتمع فعال شود.

وی ادامه داد: مقرر شده در این مجتمع، شورای حل اختلاف، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر مستقر شود.

فیروزی با اشاره به لزوم راه اندازی مجتمع قضائی دعاوی تجاری، گفت: در حال حاضر دعاوی مرتبط با امور بازرگانی و تجارت در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به تخصصی بودن امور مربوط به تجارت، اینطور پیش‌بینی شده است که قضات، دادستان، دادیار و تمامی افراد مشغول به کار در مجتمع قضائی دعاوی تجاری متخصص حوزه تجارت باشند تا نتایج مقبول‌تر باشد.

رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: با تشکیل این مجتمع، مدت زمان رسیدگی به دعاوی به شدت کاهش می‌یابد؛ تجربه این موضوع را در کرمانشاه داشتیم و آنجا راضی بودند.

وی گفت: همچنین با توجه به اینکه یکی از نماگرهایی که در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار وجود دارد نماگر اجرای قراردادهاست، راه اندازی این مجتمع خود به خود روی این شاخص تأثیر می‌گذارد.

منبع: مهر 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند