راه حل بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چیست؟

تجارت نیوز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شتاب رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و فروردین ۱۴۰۱ منفی بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، صالح آبادی گفت: حدود ۷ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی بانک مرکزی در بازار فروخته شده است که این موضوع یکی از عوامل منفی شدن رشد نقدینگی است و در چند ماهی که از شروع دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد.

به نقل از خبرنگاران‌جوان، رئیس کل بانک مرکزی در ۹ خرداد گفته بود: پارسال حجم اوراق منتشر شده از سوی دولت ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده، اما اکنون به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند رابطه نادرست بانک‌ها با این اوراق را پایان دهد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند