اکسکوینو

رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۸ درصدی صنعت و ۸.۸ درصدی بازرگانی در بهار ۹۶

رشد تولید ناخالص داخلی

دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: رشد بخش‌های صنعت و بازرگانی در سه ماهه اول سال ۹۶ به ترتیب ۵.۸ درصد و ۸.۸ درصد شد.

رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش معدن که در سه‌ماهه اول سال ۹۵ منفی ۶.۴ درصد بود در سه‌ماهه اول ۹۶ به رقم مثبت ۴.۲ درصد رسید. رشد منفی این شاخص با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال گذشته به تدریج متوقف شد به طوری که در سه‌ماهه چهارم سال ۹۵ به مثبت ۳.۱ درصد رسیده بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، گفتنی است؛ که رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش معدن در سه‌ماهه دوم و سوم سال ۹۵ به ترتیب منفی ۳.۶ درصد و منفی ۲.۸ درصد شده بود. از سوی دیگر رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سه‌ماهه ابتدای سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشت. این شاخص که در سه‌ماهه اول سال ۹۵ مثبت ۲.۷ درصد بود در سه‌ماهه اول سال ۹۶ به مثبت ۵.۸ درصد ارتقا پیدا کرد.

رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه‌ماهه های دوم، سوم و چهارم سال ۹۵ به ترتیب ۵ درصد، ۶.۵ درصد و ۱۱.۷ درصد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت روند منفی رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات را نیز متوقف کرد و به رقمی مثبت رساند. این شاخص که در سه‌ماهه ابتدایی سال ۹۵ رقم منفی ۰.۹ درصد بود با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درهمان سه‌ماهه دوم سال ۹۵ مثبت ۳.۳ درصد شد و در سه‌ماهه ابتدایی سال ۹۶ به رقم قابل توجه ۸.۳ درصد ارتقا پیدا کرد.

شایان ذکر است که رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات در سه‌ماهه سوم و چهارم ۹۵ به ترتیب مثبت ۵.۷ درصد و مثبت ۱۵.۷ درصد شده بود.

گزارش دفتر آمار و فراوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارتقای رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) در سه‌ماهه اول ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. این شاخص در سه‌ماهه ابتدایی سال ۹۵ مثبت ۱.۱ درصد بود که در سه‌ماهه اول ۹۶ به ۷ درصد افزایش پیدا کرد.

رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) در بازه‌های سه‌ماهه دوم و سوم سال ۹۵ به ترتیب ۴ درصد و ۶.۲ درصد بود و در سه‌ماهه چهارم ۹۵ به بیشترین میزان خود یعنی ۱۳.۸ درصد رسید.

همچنین در بخش بازرگانی (عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران) رشد منفی ۸ درصدی سه‌ماهه اول ۹۵ متوقف شد و در سه‌ماهه ابتدای ۹۶ به رقم مثبت ۸.۸ درصد ارتقا یافت. این شاخص در سه ماه دوم و سوم ۹۵ به ترتیب ۴ درصد و ۱۰.۶ درصد شد و در سه‌ماهه چهارم ۹۵ به بالاترین میزان یعنی ۱۶.۲ درصد رسیده بود.

 

منبع: ایلنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند