رشد تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۶

رشد تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۶

میزان تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۹۵ حدود ۴ میلیون و ۳۲۳ هزار بشکه بوده و این رقم در سال ۹۶ به ۴ میلیون و ۵۵۳ هزار بشکه در روز رسیده است.

میزان تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۹۵ حدود ۴ میلیون و ۳۲۳ هزار بشکه بوده و این رقم در سال ۹۶ به ۴ میلیون و ۵۵۳ هزار بشکه در روز رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، میزان تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 95 براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، حدود 4 میلیون و 323 هزار بشکه در روز بوده است.

براساس اهداف کمی قرار بوده است که میزان تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 96 به 4 میلیون و 633 هزار بشکه برسد و خوشبختانه بیش از 98 درصد این هدف محقق شده و تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 96 به 4 میلیون و 553 هزار بشکه در روز رسیده اسست.

این گزارش حاکی است ایران در سال 95 روزانه 3 میلیون و 735 هزار بشکه نفت تولید کرده بود و در سال 96 به رقم 3 میلیون و 893 هزار بشکه در روز رسید که نشاندهنده تحقق 100.6 درصدی هدف کمی درنظر گرفته شده برای این بخش است.

همچنین میزان تولید میعانات گازی ایران در سال 95 حدود 588 هزار بشکه در روز بود که در سال 96 به رقم 659.6 هزار بشکه در روز رسید که نشان می‌دهد هدف کمی در نظرگرفته شده برای این بخش 86.5 درصد محقق شده است.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند