سازوکار مجلس برای تامین امنیت غذایی کشور چیست؟

سازوکار مجلس برای تامین امنیت غذایی کشور چیست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی اجازه دادند تا مشوق هایی را به منظور تامین امنیت غذایی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی در نظر بگیرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، سازوکار مجلس برای تامین امنیت غذایی کشور چیست؟

ایسنا نوشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۸ لایحه را بررسی کرده و با این پیشنهاد موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد الحاقی به تبصره ۸ لایحه، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود بر اساس ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه و به منظور تامین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح های کمک های فنی و اعتباری و ردیف های متفرقه، کشت دانه های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوق ها، یارانه و یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند