واکنش سازمان برنامه و بودجه به گزارش تجارت‌نیوز

چرا سهم خوزستان از بودجه سال 99 بیش از دیگر استان‌ها است؟

چرا سهم خوزستان از بودجه سال 99 بیش از دیگر استان‌ها است؟

در راستای انتشار یک گزارش تجارت‌نیوز با عنوان «سهم استان‌ها از بودجه ۹۹ / کمترین بودجه به استان رییس جمهور رسید» مورخ هجدهم آذر ماه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه کشور به این گزارش واکنش نشان داده است.

در راستای انتشار یک گزارش تجارت‌نیوز با عنوان «سهم استان‌ها از بودجه ۹۹ / کمترین بودجه به استان رییس جمهور رسید» مورخ هجدهم آذر ماه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه کشور به این گزارش واکنش نشان داده و ضمن تایید این گزارش با عنوان « چرا در بودجه استان ها خوزستان اول و استان سمنان آخر است؟» در پی پاسخ‌گویی به این پرسش برآمده که علت اختصاص دادن بیشترین بودجه سال 99 به استان خوزستان چه بوده است؟

متن کامل این گزارش به شرح زیر است.

«اعتبار عمرانی استان‌ها متشکل از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، اعتبارات سه درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی، اعتبارات 27صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات قانون استفاده از امکانات کشور است و اعتبار هر استان از مجموع اعتبار در هر استان از مجموع اعتبار در هر یک از اجزای مذکور به دست می‌آید.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، بر اساس مقاصد یکصد شاخص محاسبه می‌شود. لذا به استان‌هایی که شاخص‌های آنها از مقادیر متوسط کشوری بالاتر باشند اعتبار پایین‌تری تعلق می‌گیرد. در این اعتبارات استان سمنان در رتبه 30 و استان خوزستان در رتبه اول قرار دارد.

اعتبارات سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بر اساس بند(الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گاز‌خیز و دوسوم به مناطق محروم اختصاص می‌یابد. به دلیل عدم وجود چاه نفت و گاز، سهم استان سمنان در قسمت یک‌سوم،صفر است. سهم هر استان از قسمت دوم (مناطق محروم) بر اساس جمعیت محروم آن استان محاسبه می‌شود. فهرست مناطق محروم توسط هیات وزیران تعیین می‌شود در این اعتبارات استان سمنان، 28ام و استان خوزستان (به دلیل بهرهمندی از منابع نفت و گاز) رتبه اول است.

اعتبارات 27درصد مالیات بر ارزش افزوده به استناد ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه، برای ارتقا فضاهای ورزشی عمومی و دانش‌آموزی در نظر گرفته می‌شود. این اعتبارات بر اساس سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده توزیع می‌شود. در راستای ایجاد تعادل در دسترسی به فضاهای ورزشی به استان‌هایی که دارای سرانه بالایی باشند، اعتبار کمتری تعلق می‌گیرد. استان سمنان در این اعتبار رتبه 31 و استان خوزستان رتبه نخست را دارد.

اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به شهرستان‌های زیر میانگین کشور در بخش‌های تعیین شده در قانون مذکور اختصاص می‌یابد. در این اعتبارات استان سمنان رتبه 30 و استان خوزستان رتبه چهارم را دارد.

نهایتا با در نظر گرفتن شاخص‌ها و معیارهای یاد شده که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه به کار می‌روند، در مجموع اعتبارات، استان خوزستان رتبه اول و استان سمنان رتبه 30 را دارا است.»

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند