اکسکوینو
پاسخ رئیس سازمان حمایت به تجارت‌نیوز:

بیشترین شکایت مردم در عدم تعهد خودروسازان است

تجارت نیوز

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: با توجه به اتفاقات اخیر مبنی بر عدم ایفای تعهد خودروسازان، خودرو جز کالاهایی است که مردم بیشترین شکایت را درباره آن داشتند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این پرسش که چقدر از گزارش‌های مردمی مربوط به تخلفات خودروسازان است؟ به تجارت‌نیوز گفت: گزارش‌های سامانه ۱۲۴ را به تفکیک نداریم. اینکه اکثر تخلفات مبنی بر چه گروه کالایی است به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد. بنا بر شرایط زمانی و مکانی میزان گزارش‌ها و تخلفات تغییر می‌کند.

عباس تابش افزود: با توجه به اتفاقات اخیر مبنی بر عدم ایفای تعهد خودروسازان، خودرو جزو کالاهایی است که مردم بیشترین شکایت را درباره آن داشتند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند