گفتگوی تجارت‌نیوز با علی رببیعی، وزیر سابق کار:

ماموریت جدید ربیعی از زبان خودش/تحریم و نگرانی وقوع برخی جرائم

ماموریت جدید ربیعی از زبان خودش/تحریم و نگرانی وقوع برخی جرائم

علی ربیعی که مسئول ایجاد «فضای گفتگوی اجتماعی» شده است، می‌گوید: رابطه دولت با جامعه هم به لحاظ کمتر سخن گفتن دولت و هم به لحاظ فضایی که مخالفان درست کرده‌اند، آنقدر تخریب‌آمیز شده که اعتماد عمومی کاهش پیدا کرده است. فکر می‌کنم با مقداری فعالیت در این زمینه، می‌توانیم گفتگوی اجتماعی بزرگی را ایجاد کنیم.

اقتصاد ایران در چند ماه اخیر دچار نوساناتی شد که آثار آن در سایر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز مشهود است. در این میان برخی از کارشناسان با انتقاد از دولت، حسن روحانی و اعضای کابینه را بابت عدم گفتگو با مردم و بیان شرایط به آنها، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اکنون برخی زمزمه‌ها حاکی از آن است که دولت عزم خود را برای گفتگو اجتماعی با مردم جزم کرده است که دیدار حسن روحانی با اقتصاددانان یکی از نمونه‌های آغاز گفتگوی اجتماعی بود.

در همین راستا چند روز قبل خبری در رسانه‌‎ها منتشر شد مبنی بر آنکه علی ربیعی، وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسئول ایجاد «فضای گفتگوی اجتماعی» در دولت شده است. ربیعی در گفتگو با تجارت‌نیوز، ضمن تشریح مسئولیت جدید خود به برخی سوالات در زمینه تاثیر تحریم‌ها بر رشد آسیب‌های اجتماعی و راهکار دولت برای حمایت از کارگران پاسخ می‌دهد.

علی ربیعی در مورد وظیفه جدید خود می‌گوید: کاری که به عهده گرفته‌ام، تحت عنوان پست و سمت خاصی نیست. کاری است که برای دل خودم انجام می‌دهد و معتقد هستم که دولت با افکار عمومی باید بیشتر صحبت کند.

وی ادامه می‌دهد: رابطه دولت با جامعه هم به لحاظ کمتر سخن گفتن دولت و هم به لحاظ فضایی که مخالفان درست کرده‌اند، آنقدر تخریب‌آمیز شده که اعتماد عمومی کاهش پیدا کرده است. فکر می‌کنم با مقداری فعالیت در این زمینه، می‌توانیم گفتگوی اجتماعی بزرگی را ایجاد کنیم. در این شرایط صرفا دولت نیست که باید با مردم حرف بزند، بلکه گروه‌های مختلف جامعه نیز باید با یکدیگر بیشتر حرف بزنند.

تحریم و نگرانی وقوع برخی جرائم

وزیر سابق کار در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر تحریم‌ها بر رشد آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: اینگونه بحران‌ها تاثیر مستقیم بر آسیب‌های اجتماعی ندارند، بلکه با متغیرهای واسط اثرگذار خواهند بود. به عنوان مثال، یک تاثیر آن بر روی عدم امنیت روانی خواهد بود. به هر حال وقتی کشور در تحریم فرو رود، جامعه در شرایط عدم اطمینان از آینده قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند منجر به یک سری واکنش‌های اجتماعی شود که روح و روان برخی از افراد جامعه را نیز تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت می‌تواند منجر به وقوع برخی جرائم نیز شود.

وی ادامه می‌دهد: از طرفی تحریم می‌تواند درآمد برخی از گروه‌های جامعه را کاهش دهد. کم شدن درآمد، باعث می‌شود تا افراد به دهک‌های فقیر اقتصادی سقوط کنند که این موضوع نیز آسیب‌های خاص خود را به همراه دارد. بنابراین تحریم اثر غیرمستقیم بر آسیب‌های اجتماعی دارد. به هیمن دلیل، لازم است که سیاست‌های دولت به سمتی برود که آثار تحریم بر زندگی اجتماعی مردم را کم کند. در همین راستا به نظرم باید یک سیاست دوگانه از طرف دولت پیگیری شود.

ربیعی در تشریح سیاست دوگانه دولت می‌‌گوید: به نظرم از یک طرف با افکار عمومی بیشتر صحبت شود. این کار باعث می‌شود تا ناامنی روانی ناشی از تحریم‌ها خنثی شود. اما راهکار دوم که باید توسط دولت پیگیری شود این است که نیاز است حداقل از زندگی پنج الی شش دهک از جامعه محافظت شود. برنامه این محافظت نیز تا زمانی که بنده در دولت بودم، در دستور کار دولت بود که ایده آن را نیز وزارت رفاه داده بود. در این برنامه قرار بر این است تا کارگران، افرادی که شغل ثابت دارند و افرادی که در معرض بیکاری هستند، مورد حمایت قرار گیرند.

علی ربیعی در خصوص سازوکار حمایت دولت از کارگران نیز پاسخ می‌دهد: آن زمان که بنده در وزارت کار بودم، بحث ایده کالا کارت مطرح بود. بنده معتقدم کارگرانی که از یک رقمی پایین‌تر حقوق می‌گیرند، باید مورد حمایت غیرمستقیم مانند اعطای کالا قرار گیرند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند