موضوعات داغ:
تجارت‌نیوز برررسی کرد:

عملکرد تجاری در ایران در 9 ماهه اخیر چگونه بوده است؟

عملکرد تجاری در ایران در 9 ماهه اخیر چگونه بوده است؟

در حالی که از فروردین ماه تا اردیبهشت ماه امسال اختلاف مقداری تقریبا ثابتی بین مقدار وزنی و ارزشی کل صادرات برقرار بوده، اما در آذر ماه سال جاری با وجود رشد 3.8 میلیون تنی صادرات در ارزش آن تغییر زیادی رخ نداده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در صادرات آذر ماه کشور که از نظر وزنی بیشترین مقدار را طی 9 ماهه اخیر با 11.6 میلیون تن به خود اختصاص داده، از نظر ارزشی میزان صادرات ایران هم‌پای با مقدار وزنی آن رشد نکرده است. از نظر ارزشی صادرات آذر ماه با 11.6 میلیون تن صادرات برابر با ارزش صادرات خرداد ماه است که از نظر وزنی 7.8 میلیون تن بود.

طبق داده‌‎های تازه انتشاریافته بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه امسال هم که وزن صادرات 9.8 میلیون تن بود، جزء ماه‌هایی محسوب می‌شود که تقریبا صادرات وزن بالایی دارد اما از نظر ارزشی کمترین مقدار در این ماه رقم زده شده است.

مقایسه وزنی و ارزشی صادرات در 9ماهه نخست امسال. با وچود اختلاف بین مقدار ارزشی و وزنی صادرات در آذر ماه امسال، در واردات این اختلاف وجود ندارد.

روند واردات به کشور از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا پایان شهریور ماه روند کاهشی داشته است. واردات کشور از نظر ارزشی 4.8 میلیارد دلار در اردیبهشت ماه به 3.2 میلیارد دلار در مرداد ماه رسیده بود. اما در ماه اول پاییز 831 میلیون دلار به واردات افزوده شده بود که در دو ماه آذر و آبان وارد موج دیگری از کاهش ارزش شد؛ به‌نحوی که واردات کشور در آبان به 3.2 میلیارد و در آذر ماه به سه میلیارد دلار رسیده است.

این شرایط افزایش و کاهشی در واردات به بخش وزنی نیز وارد شده و طی دو ماه اخیر واردات از نظر وزنی کاهش یافته است. واردات از 2.7 میلیون تن در مهر ماه سال جاری به 2.3 میلیون تن در آذر ماه امسال رسیده است. بیشترین و کمترین مقدار وزنی طی 9ماهه اخیر در دو ماه ابتدایی سال رخ داده است، یعنی وزن واردات در فروردین ماه 1.9 میلیون تن بوده و در اردیبهشت ماه به 3.7 میلیون تن رسیده است.

در حالی که واردت در آذر ماه سال جاری نسبت به آبان ماه امسال کاهش یافته، اما صادرات افزایش پیدا کرده است.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند