در گفتگو با کامران ندری مطرح شد:

نقض استقلال بانک مرکزی با صدور ۱۰ فرمان / رئیسی اصل مطلب را فراموش کرد؟

کامران ندری

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو به تجارت‌نیوز دستورات رئیسی به بانک مرکزی را نشان دهنده فقدان استقلال در این نهاد دانست.

به گزارش تجارت‌نیوز، روز یکشنبه بود که ابراهیم رئیسی در نشستی که با مدیران ارشد بانکی داشت، ۱۰ دستور جدید خطاب به بانک مرکزی صادر کرد. این دستورات در ادامه فرمان‌های رئیسی به بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بود.

بسیاری از کارشناسان در همان زمان هم نسبت به این دستورات اعتراض کرده و آنها را در تضاد با استقلال بانک مرکزی می‌دانستند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع با تجارت‌نیوز به گفتگو پرداخت.

بانک مرکزی استقلال ندارد

ندری در رابطه با دستورات رئیسی به بانک مرکزی و تاثیر آن بر از بین بردن استقلال بانک مرکزی گفت: در ساختار فعلی، رئیس جمهور می‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد. زیرا رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی منصوب رئیس جمهور است و عزل آن هم در اختیار وی است. در طرحی که در مجلس بررسی می‌شود هم برنامه‌ای برای تغییر این ساختار وجود ندارد.

وی افزود: بنابراین بانک مرکزی استقلالی ندارد و نه تنها رئیس جمهور بلکه وزرای کابینه هم می‌توانند تصمیمات بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهند. استقلال بانک مرکزی در شرایط فعلی ایران موضوعیت پیدا نمی‌کند و این یک نقص ساختاری است. نتیجه آن تورم مذمن بلندمدت در اقتصاد ایران است که به صورت سیستمی و به دلیل همین ساختار تکرار می‌شود.

جای خالی کنترل تورم در فرمان‌های رئیسی به بانک مرکزی

ندری در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: جالب است که در این دستورات آقای رئیس جمهور، ردپای مستقیمی از کنترل تورم که وظیفه اصلی بانک مرکزی است دیده نمی‌شود. شاید فرض آقای رئیس جمهور این است که اگر دستورات انجام شوند، کنترل تورم را در پی داشته باشد. با این وجود بجا بود که مسئله مهار تورم به صورت صریح و مستقیم گوش زد شود.

مشکلاتی که با دستور حل نمی‌شوند

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: خیلی از این مواردی که آقای رئیسی در این دستورات مطرح کردند، موضوعات فنی و تخصصی هستند. برای مثال هدف‌گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی باید از سوی متخصصین حوزه پولی مشخص شود و این موضوعات دستوری نیستند.

بانک مرکزی، نیازمند استقلال و هدف‌گذاری

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی استقلال و هدف‌گذاری مشخص داشته باشد، می‌تواند درباره موضوعات مختلف مثل نقدینگی و نظارت بر بانک‌ها تصمیم بگیرد. در راس همه اهداف بانک‌های مرکزی باید کنترل تورم قرار بگیرد. حالا اینکه بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف چه تصمیماتی اتخاذ می‌کند، بحثی کارشناسی است و لازم نیست که از دولت آنها را دیکته کند.

ندری در پایان این گفتگو تاکید کرد: به علاوه بانک مرکزی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد و اگر به اهداف خود دست پیدا نکرد، دلایل ناکامی سیاست‌های خود را توضیح دهد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند