گزارش تجارت‌نیوز از آخرین تحولات مسکن در پاییز امسال

خانه کلنگی هر متر 74 میلیون تومان / قیمت زمین 35 درصد بیشتر از خانه گران شد

خانه کلنگی هر متر 74 میلیون تومان / قیمت زمین 35 درصد بیشتر از خانه گران شد

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 93 درصد افزایش یافته که 35 درصد بیش از افزایش قیمت واحد مسکونی بوده است. حداکثر قیمت فروش هر متر زمین یا زمین ساختمان کلنگی 74 میلیون تومان بوده است.

افزایش قیمت زمین یا زمین ساختمان کلنگی بیشتر از قیمت خانه بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کشور در پاییز امسال چهار میلیون تومان (با میانگین مساحت 242 متر مربع) بوده که نسبت به فصل قبل 11.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 93.5 درصد افزایش داشته است.

حداقل قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در پاییز امسال معادل 87 هزار تومان و حداکثر آن 74 میلیون تومان بوده است. تعداد معاملات زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده در این رنج قیمتی نسبت به پاییز سال گذشته با کاهش 34.7 درصدی مواجه بوده است.

تحولات مسکن کشور در پاییز سال 1398

همچنین بر اساس این آمارها، در فصل پاییز امسال سال متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 41.8 میلیون تومان با میانگین مساحت 109 مترمربع و متوسط عمربنای ۱۱ ساله بوده که نسبت به فصل قبل 14.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 59.6 درصد افزایش یافته است.

میزان معاملات فروش واحدهای مسکونی در کل کشور در پاییز امسال نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب با 9.5 و 45.9 درصد کاهش مواجه بوده است.

حداقل قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز امسال معادل 1.2 میلیون تومان و حداکثر آن 64.2 میلیون تومان بوده است.

کاهش 50 درصدی معاملات اجاره‌ مسکن در پاییز امسال

مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در سطح کل کشور در پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته با افزایش 32 درصدی همراه بوده است.

متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در سطح کل کشور در پاییز امسال حدود 14 هزار و 400 تومان با میانگین مساحت 96 متر مربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 32 درصد و نسبت به فصل قبل 6.7 درصد افزایش داشته است.

میزان معاملات اجاره مسکن در پاییز امسال نسبت به تابستان با افت بیش از 50 درصدی مواجه بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند