تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

قیمت درهم در سال ۹۹ چقدر گران شد؟

قیمت درهم در سال ۹۹ چقدر گران شد؟

درهم امارات در سال ۹۹ با ثبت رشدی ۵۷٫۸ درصدی، چهار قله قیمتی را فتح کرد. این ارز در هفتمین ماه سال به قیمتی دو برابر نرخ ابتدای سال رسید و مثل دلار و یورو پاییز برایش با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، درهم امارات( اسکناس) در سال ۹۹ معادل ۵۷٫۸ درصد( دو هزار و ۵۴۲ تومان) افزایش قیمت تجربه کرده است. مثل سایر ارزها بیشترین نوسان را در پاییز پشت سر گذاشته و بیشترین قیمتی که به خود دیده هشت هزار و ۸۴۷ تومان در مهرماه بوده. این نرخ دو برابر قیمتی است که درهم سال را با آغاز کرده بود.

فصل ثبت اولین رکورد

اولین قیمت سال در بازار درهم چهارهزار و ۳۹۲ تومان بود. این ارز تمام فروردین را در میانه کانال چهار هزارتومانی نوسان کرد. در اردیبهشت ماه هم تا پایان دهه دوم، چهار هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشت و از ۲۰ ازدیبهشت روند صعودی به خود گرفت. در نهایت دومین ماه سال را با نرخ چهار هزار و ۹۰۸ تومان به پایان رساند.

خرداد را در انتهای کانال چهارهزار تومانی طی کرد تا زمانی که ۲۶ خرداد ماه برای اولین بار پا به کانال پنج هزار تومانی گذاشت. اسکناس امارات بهار را با نرخ پنج هزار و ۲۷۶ تومان به پایان رساند.

فصل فتح قله‌های قیمتی

اولین قیمت درهم در تابستان ۹۹، پنج هزار و ۳۴۱ تومان بود. اما در همان هفته اول تیر ماه نوسانات رو به افزایش را آغاز کرد و سرانجام ۱۵ تیرماه قله ۶ هزار تومانی را فتح کرد. انتهای اولین ماه تابستان درهم تا نزدیک هفت هزار تومان هم رسید با این حال دو روز انتهای ماه یکدفعه تا ابتدای کانال ۶ هزار تومانی ریزش کرد و مرداد ماه با درهم پنج هزار و ۹۰۰ تومانی آغاز شد.

البته نوسان درهم در کانال پنج هزار تومانی فقط چهار روز دوام یافت و بار دیگر این ارز ۶ هزار تومانی شد. تقریبا تمام مرداد ماه را میان انتهای کانال پنج هزار تومان و ابتدای کانال ۶ هزار تومانی نوسان کرد تا این که شهریور با نرخ ۶ هزار و۲۹۶ تومان آغاز شد.

درهم از نهم این ماه مسیری صعودی پیش گرفت و روزی ۱۰۰ تومان افزایش قیمت تجربه کرد تا این که ۲۲ شهریور باز هم از هفت هزار تومان گذشت. تابستان برای این ارز با قیمت بی‌سابقه هفت هزار و ۴۱۰ تومان به پایان رسید.

فصل نوسانات غیرمعمول

پاییز در بازار درهم هم مثل سایر ارزها با نوسانات شدید افزایشی آغاز شد تا جایی که این ارز در کمتر از یک هفته‌ به هشت هزار تومان رسید. مهر ماه بازار درهم مثل دلار و یورو با نوسانات عجیب و غریب یک شبه همراه شد. در برخی روزهای این ماه درهم در کمتر از ۲۴ ساعت یکدفعه هزار تومان گران می‌شد. با این حال در آخر پرونده مهرماه در این بازار با نرخ هشت هزار و ۲۷۵ تومان بسته شد.

آبان ماه هم از نوسانات غیرمعمول ارزها در پاییز مستثنا نشد با این حال این نوسانات به شدت مهرماه ماه نبود و درهم توانست تقریبا تمام ماه را میان دو کانال هفت و هشت هزار تومانی بالا و پایین شود.

آذر ماه با نرخ هفت هزار و ۱۲۲ تومان آغاز شد. با گذشت سه روزپس از مدت‌ها درهم دوباره وارد کانال ۶ هزار تومانی شد. البته پنج روز بیشتر در این کانال باقی نماند اما همین ریزش خبر از آرامش بیشتر بازاردرهم همزمان با دلار و یورو می‌داد. پس از آن نوسان تا پایان پاییز در کانال هفت هزار تومانی ادامه یافت.

فصل ثبات و آرامش نسبی

زمستان با نرخ ۶ هزار و ۷۴تومان آغاز شد. تا پایان دهه دوم دی ماه این ارز در نیمه اول کانال هفت هزار تومان نوسان کرد و بیستم دی همزمان با آغاز آرامش و ثبات نسبی در بازارهای دلار و یورو بار دیگر به کانال ۶ هزار تومانی بازگشت.

یازدهمین ماه سال با نرخ شش هزار و ۲۵۰ تومان آغاز و بیشتر ماه در کانال شش هزار تومانی بالا و پایین شد. اسفند ماه نوسانات درهم محدود شد به نیمه دوم کانال شش هزارتومانی و تنها در معدودی از روزها پا به کانال هفت هزار تومانی می‌گذاشت. آخرین قیمت درهم امارات در سال ۹۹، شش هزار و ۹۳۴ تومان اعلام شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند