قیمت گوشت امروز 12 آذر 1401/ قیمت گوشت فریز شد

تجارت نیوز

قیمت گوشت امروز شنبه 12 آذر 1401 نسبت به هفته گذشته ثابت مانده و افزایش نداشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت گوشت امروز 12 آذر 1401 به شرح زیر است:

راسته با استخوان گوسفندی

176,000

ران کامل ممتاز گوسفندی

195,000

کف دست گوسفندی با ماهیچه

178,000

ران پاک کرده گوساله

205,000

سر دست پاک کرده گوساله

180,000

گردن گوسفندی

135,000

قلوگاه گوساله

149,000

گردن گوساله

135,000

قلم گوساله

39,000

سردست گوسفندی

170,000

ماهیچه گوساله

195,000

دمبالیچه گوسفندی

105,000

نیم شقه سردست گوسفند

180,000

شقه لاشه گوسفندی

188,000

نیم شقه ران گوسفندی

202,000

منبع: تحلیل بازار

آخرین قیمت گوشت را از تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند