قیمت گوشت دولتی امروز چقدر است؟

قیمت گوشت دولتی امروز چقدر است؟

در این تک‌عکس از  تجارت‌نیوز، قیمت انواع گوشت قرمز گوسفندی که با نرخ دولتی و تنظیم بازار عرضه می‌شوند را مشاهده می‌کنید.

در این تک‌عکس از تجارت‌نیوز، قیمت گوشت قرمز گوسفندی که با نرخ دولتی و تنظیم بازار عرضه می‌شوند را مشاهده می‌کنید.

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند