لایحه بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود

لایحه بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود

لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ پس از بررسی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس گفت که احتمالا لایحه بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ با تشریح روند بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس گفت که احتمالا لایحه بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

علی اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به تقدیم لایحه بودجه از سوی رییس جمهوری در جلسه روز گذشته مجلس اظهار کرد: پس از چاپ و تکثیر لایحه بودجه مهلت مجلس برای بررسی آن آغاز می شود. طبق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی رسیدگی به بودجه یک‌شوری است و نمایندگان از زمان چاپ و توزیع لایحه، پیوست‌ها و سوابق آن تا ۱۰ روز می‌توانند پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند و کمیسیون‌های تخصصی نیز موظف هستند تا ۱۵ روز بعد از چاپ و توزیع گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند. البته این فرصت ۱۰ روزه نمایندگان با فرصت ۱۵ روزه کمیسیون تلفیق همپوشانی دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این کمیسیون تلفیق موظف است ظرف ۱۵ روز بعد از مهلت ۱۵ روزه کمیسیون‌ها و نمایندگان گزارش خود را به صحن علنی مجلس بدهد که البته این فرصت تا ۱۵ روز بعد هم با موافقت هیئت رئیسه مجلس قابل تمدید است.

یوسف نژاد ادامه داد: بعد از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی، کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر کلیات بودجه تصویب شد، پیشنهادات مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی مورد بررسی قرار می گیرد، سقف درآمدها تصویب می‌شود و بعد از آن پیشنهادات تبصره‌ها و ردیف‌ها مطرح خواهد شد.

البته پیشنهاداتی که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها ارائه می‌شود باید در زمان مقرر مربوط به پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون ها مطرح شود و شرط آن عدم مغایرت با قانون برنامه است. در واقع پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخص نداشته باشد، مازاد بر سرجمع باشد و مغایر برنامه باشد مطرح نخواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند گزارش کمیسیون‌ها را مسکوت بگذارد ولی اگر کلیات لایحه بودجه رد شود به جزئیات نمی‌پردازد. در این صورت کلیات در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، اگر صحن کلیات را رد کرد یعنی گزارش تلفیق تایید شد لایحه به دولت برمی‌گردد و دولت باید ظرف دو هفته اصلاحیه خود را به مجلس بفرستد ولی اگر صحن مجلس کلیات را تایید کرد، لایحه به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد و کمیسیون تلفیق باید گزارش اصلاحی خود را ظرف ۱۵ روز به صحن علنی مجلس بدهد.

این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه بلاانقطاع در کلیه ایام هفته به جز جمعه ها و تعطیلات رسمی برقرار است و هر جلسه باید حداقل ۴ ساعت باشد. همچنین تا زمانی که مذاکرات مربوط به بودجه در دستور کار قرار دارد و رای نهایی مجلس صادر نشده هیچ طرح یا لایحه دیگری مطرح نخواهد شد.

یوسف نژاد اضافه کرد: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس پس از رئیس‌جمهور و سخنگوی کمیسیون ۵ نفر مخالف و ۵ نفر موافق به ترتیب یک مخالف یک موافق هر کدام ۱۰ دقیقه صحبت می کنند و بعد از آن نماینده دولت ٢٠ دقیقه و در پایان سخنگوی کمیسیون تلفیق صحبت خواهد کرد و نهایتاً کلیات لایحه بودجه به رای مجلس گذاشته خواهد شد.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ در پایان گفت که بر اساس روال پیش بینی شده در آیین نامه داخلی مجلس احتمالا لایحه بودجه هفته آخر بهمن در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و بررسی آن در صحن مجلس نیز حدود دو هفته به طول می انجامد.

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند