حقوق زیر ۵ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود

حقوق زیر ۵ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ افرادی که در این سال ۵ میلیون تومان یا کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند از مالیات معاف شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در بند ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده است:

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد میلیون ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می‌باشد:

۵-۱- نسبت به مازاد ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون ریال، ۱۰ درصد

۵-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال، ۱۵ درصد

۵-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال، ۲۰ درصد

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند