ممنوعيت فعاليت ٩ صرافی

ممنوعيت فعاليت ٩ صرافی

ممنوعيت فعاليت ٩ شركت صرافی به دليل عدم رعايت ضوابط در خريد و فروش ارز از سوی بانك مركزی اعمال شد.

در پی عدم رعایت قوانین و ضوابط، مجوز ٢ صرافی باطل و ٧ صرافی نیز بین یک تا سه ماه از ادامه فعالیت منع و تعلیق شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در همین زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، از تمامی صرافی‌ها خواست ضمن رعایت دقیق مقررات، نسبت به تطبیق فعالیت‍های خود خصوصا خرید و فروش ارز با مقررات تعریف شده اقدام کنند.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند