ممنوعیت استخدام فامیلی در شهرداری، در صف بررسی شورا

ممنوعیت استخدام فامیلی در شهرداری، در صف بررسی شورا

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از قرار گرفتن «طرح تعارض منافع در شهرداری تهران» در صف انتظار ورود به شورا خبر داد.

بهاره آروین در مورد سرانجام بررسی طرح تعارض منافع در شهرداری تهران که بر اساس آن انتصابات فامیلی در شهرداری تهران ممنوع می‌شود، گفت: تاکنون این طرح و ابعاد آن در جلسات مختلف بررسی شده و نهایتا یکشنبه هفته گذشته در جلسه مشترک با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه، نهایی شد و در دستور کار هیات رئیسه قرار گرفت و در نوبت ورود به صحن قرار دارد، تا بتوانیم آن را بررسی کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، آروین با بیان اینکه در جریان بررسی این طرح به تعداد بندها افزوده شد، افزود: در روند بررسی این طرح، دیگر کمیسیون‌های تخصصی شورا نیز پیشنهادهایی را مطرح کردند که در طرح لحاظ شد و در قالب ۱۸ ماده به صحن شورای شهر خواهد آمد.

آروین با بیان اینکه در طرح تعارض منافع بیان‌شده که بستگان مدیران ارشد در شهرداری امکان استخدام در دوره  تصدی وی را ندارند، گفت:  همچنین عقد قرارداد با شرکت‌هایی که بستگان مدیران ارشد شهرداری در آن‌ها سهام‌دار هستند، ممنوع خواهد شد و همچنین در این طرح برای اولین بار در خصوص سفرهای خارجی مدیران ارشد شهرداری شفافیت انجام می‌شود و تمام این سفرها به اطلاع مردم خواهد رسید.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه به پیشنهاد یکی از کمیسیون‌های تخصصی، «شفافیت در کمک‌های شهرداری تهران» نیز در قالب انتشار عمومی کمک‌های شهرداری تهران به کلیه نهادها و اشخاص حقوقی به بندها اضافه شد، گفت: همچنین در مورد بند «ممنوعیت معاملات دارای موقعیت تعارض منافع» پیشنهادهایی در خصوص ضمانت اجرا داده شد که بر همین اساس در قراردادهای شهرداری تهران اقرار امضاکنندگان به مفاد این طرح باید گرفته شود تا شهرداری تهران در صورت بروز تخلف، بتواند اختیار فسخ بدون پرداخت خسارت داشته باشد و حتی خسارت را از متخلفان دریافت کند، یعنی تدابیری اندیشیده شده تا ضمانت اجرای این مصوبه از لحاظ حقوقی، اجرایی و… در نظر گرفته شود.

بنابر این گزارش،یک فوریت طرح «تعارض منافع در شهرداری تهران» با 13 امضا به صحن علنی آمد و با 17 رای موافق از 19 نفر حاضر در جلسه یک فوریتش به تصویب رسید.

 

منبع:ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند