موضوعات داغ:
گزارش تجارت‌نیوز از آخرین تغییرات نرخ سود بانکی:

نحوه محاسبه سود بانکی / هر بانک به 100 میلیون سپرده چقدر سود می‌دهد؟

نحوه محاسبه سود بانکی / هر بانک به 100 میلیون سپرده چقدر سود می‌دهد؟

آیا نحوه محاسبه سودی که به سپرده بانکی‌ شما تعلق می‌گیرد را می‌دانید؟ به 100 میلیون تومان پولی که در بانک سپرده‌گذاری می‌شود چه میزان سود تعلق می‌گیرد؟

آیا نحوه محاسبه سودی که به سپرده بانکی‌ شما تعلق می‌گیرد را می‌دانید؟ به 100 میلیون تومان پولی که در بانک سپرده‌گذاری می‌شود چه میزان سود تعلق می‌گیرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مصوبه بانک مرکزی میزان سودی که بانک‌ها باید به سپرده‌های بلندمدت پرداخت کنند 15 درصد است.

طبق این دستور بانک مرکزی، اگر 100 میلیون تومان پول در یک بانک به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری شود، هر ساله 15 درصد از آن معادل 15 میلیون تومان سود، به مشتری پرداخت می‌شود.

15000000 = 0.15 × 100000000  :سود سالانه

15 درصد سود بانکی برای 100 میلیون تومان سپرده بلندمدت معادل 15 میلیون تومان سود سالانه و یا یک میلیون و 250 هزار تومان سود ماهانه است.

1250000 = 12 ÷ 15000000  :سود ماهانه

گزارش میدانی تجارت‌نیوز از 14 بانک نشان می‌دهد نرخ سودی که در این بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌شود مغایر با دستور بانک مرکزی و بیش از 15 درصد است.

به عنوان مثال نرخ سودی که بانک آینده به سپرده‌های بلندمدت پرداخت می‌کند 20 درصد است.

طبق نرخ سود بانک آینده، اگر 100 میلیون تومان پول در بانک آینده به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری شود، هر ساله 20 درصد از آن معادل 20 میلیون تومان سود، به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.

20000000 = 0.20 × 100000000  :سود سالانه

20 درصد سود بانکی برای 100 میلیون تومان سپرده بلندمدت معادل 20 میلیون تومان سود سالانه و یا یک میلیون و 666 هزار تومان سود ماهانه است.

1666000 = 12 ÷ 20000000  :سود ماهانه

بر این اساس سودی که بانک آینده به مشتری پرداخت می‌کند حدود 416 هزار تومان بیش از میزان مجاز پرداخت سود است.

بانک تجارت نیز به سپرده‌های بالای 50 میلیون تومان سود 18 درصد پرداخت می‌کند.

طبق نرخ سود بانک تجارت، اگر 100 میلیون تومان پول در بانک تجارت به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری شود، هر ساله 18 درصد از آن معادل 18 میلیون تومان سود، به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.

18000000 = 0.18 × 100000000  :سود سالانه

18 درصد سود بانکی برای 100 میلیون تومان سپرده بلندمدت معادل 18 میلیون تومان سود سالانه و یا یک میلیون و 500 هزار تومان سود ماهانه است.

1500000 = 12 ÷ 18000000  :سود ماهانه

بر این اساس سودی که بانک تجارت به مشتری پرداخت می‌کند 250 هزار تومان بیش از میزان مجاز پرداخت سود است.

از دیگر بانک‌هایی که نرخ سود آن بیش از 15 درصد بوده، بانک اقتصادنوین بوده که سود 19 درصدی به سپرده‌ها پرداخت می‌کند.

طبق نرخ سود بانک اقتصادنوین، اگر 100 میلیون تومان پول در بانک اقتصادنوین به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری شود، هر ساله 19 درصد از آن معادل 19 میلیون تومان سود، به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.

19000000 = 0.19 × 100000000  :سود سالانه

19 درصد سود بانکی برای 100 میلیون تومان سپرده بلندمدت معادل 19 میلیون تومان سود سالانه و یا یک میلیون و 583 هزار تومان سود ماهانه است.

1583000 = 12 ÷ 19000000  :سود ماهانه

بر این اساس سودی که بانک اقتصادنوین به مشتری پرداخت می‌کند 333 هزار تومان بیش از میزان مجاز پرداخت سود است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند