نرخ تورم مواد غذایی چقدر شد؟

نرخ تورم 1401

نرخ تورم هزینه‌های زندگی در گزارش فروردین ماه مرکز آمار ایران مشخص شد. در حالی که برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران بین ۳۸ تا ۵۷ درصد زیاد شد. تنها در ماه گذشته اقلام خوراکی تورمی ۵۰ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز تازه ترین گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شد. این گزارش به نرخ تورم هزینه های زندگی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

به روایت این گزارش، ۱۰ دهک درآمدی کشور ماه قبل در زندگی روزانه خود با تورمی ۳۸ تا ۴۱ درصدی مواجه بودند.

گزارش فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از رشد تورم، بیشترین رشد هزینه‌ها را به بخش اقلام غذایی مربوط می‌داند. در این گزارش نرخ تورم اقلام خورااکی را بالای ۵۰ درصد است.

براین اساس طی ماه گذشته نرخ تورم کالاها و خدمات غیر خوراکی از ۳۲٫۴ تا ۳۵٫۲ متغییر بود. در خصوص اقلام خوراکی، تغییر شاخص تورم در نخستین ماه سال جاری متناسب با هر دهک از ۴۹٫۶ تا ۵۰٫۴ درصد است.

افزایش تورم و اعتراضات به افزایش مزد

این گزارش مرکز آمار ایران در حالی انتشار یافت که افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران در روزهای گذشته معترضانی داشت.

به صورت مشخص هفته گذشته شورای عالی کار به صورت فوق العاده شبانه تشکیل جلسه داد. در این جلسه قرار بود افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح بازبینی شود.

هرچند جلسه مورد نظر در نهایت بدون نتیجه خاتمه یافت و مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ تغییری نکرد.

اعتراض کارفرمایان به افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ درحالی است که قبل از انتشار گزارش نرخ تورم مرکز آمار ایران، حداقل هزینه یک زندگی معمولی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده بود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند