اکسکوینو

روند افزایشی نرخ سود بین بانکی همچنان برقرار است

وام

نرخ سود بین بانکی همچنان در مرز رسیدن به ۲۱ درصد مانده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ سود بین بانکی با افزایش ۰.۰۱واحد درصد به ۲۰.۹۴ رسید.

به نقل اقتصادآنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی که در هفته‌های گذشته روند صعودی داشت به ۲۰.۹۴درصد رسید.

این نرخ بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در ۲۳شهریور به ۲۰.۹۳درصد رسید که در هفته گذشته نیز با افزایش اندک ۰.۰۱واحد درصدی به ۲۰.۹۴درصد رسید.

این نرخ پس از صعود به سقف سال جاری خود یعنی ۲۱.۳۱درصد در ۳۰تیرماه، تا ۱۹مرداد مسیر کاهشی در پیش گرفت و به ۲۰.۵۹درصد رسیده بود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند