اکسکوینو

واریز مستمری کمیته امداد و بهزیستی تمام شد؟

حقوق بازنشستگان

اطلاعات جسته و گریخته‌ای که تا به این لحظه از دو نهاد حمایتی یاد شده بدست آمده است نشان می‌دهد که مستمری‌های فروردین ماه ۱۴۰۱ مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در همان موعد پایانی ماه به صورت کامل واریز شده است.

پیگیری های تجارت‌نیوز از کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور نشان می‌دهد که این دو نهاد حمایتی طبق لیست، مستمری‌های فروردین ماه مددجویان خود را واریز کردند.

در روزهای گذشته خبر واریز مستمری فروردین ماه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نقدهایی را به دنبال داشت. برخی از مخاطبان تجارت‌نیوز در بخش نظرات اخبار این واریز از واریز نشدن مستمری و ناچیز بودن مبلغ آن گله کردند.

همزمانی این ماجرا با تعطیلات اخیر باعث شد تا پیگیری‌ها در خصوص کم و کیف واریز مستمری های فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی با وقفه همراه شود.

پیگیری‌ها از دو نهاد حمایتی  نشان می‌دهد که مستمری‌های فروردین ماه ۱۴۰۱ مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در همان موعد پایانی ماه به صورت کامل واریز شده است.

مطابق اعلام قبلی میزان افزایش مستمری مددجویان دو نهاد یادشده برابر است. مبالغ مربوط به صورت همزمان و متحد به حساب مددجویان واریز شده است.

ملاک این واریزها آخرین لیست مددجویان مستمری‌بگیر است. خانوارهایی که ماه گذشته مستمری دریافت کردند و هنوز در زمره مددجویان قرار دارند. مستمری فروردین ماه را گرفته‌اند.

علاوه براین خانوارهای جدیدی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد در زمره مددجویان مستمری بگیر کمیته امداد و بهزیستی هستند. این گروه نیز مستمری فروردین ماه را گرفته‌اند.

در خصوص سایر خانوارهایی که پرونده مددجویی آنها در حال تکمیل و بررسی است. پرداخت مستمری از بعد محرز شدن پرونده مددجویی واریز خواهد شد.

پیش از این در همین رابطه مسئولان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی از برنامه های نهادهای متبوع خود برای افزایش شمار بیشتری از مددجویان خبرداده بودند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند