تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

بانکی که 2 برابر پارسال زیان داد!/ بزرگی زیان معادل ۴ برابر درآمد نفتی

تجارت نیوز

زیان انباشته بانک اینده تا پایان سال ۹۹نسبت به سال ۹۸ بیش از دو برابر شده و حالا به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ نزدیک به چهار برابر در آمد نفتی سال گذشته است!

به گزارش تجارت‌نیوز، نام بانک آینده در سال ۹۹  با ماجرای فروش ایران‌مال بر زبان‌ها افتاد. باور عموم بر این بود که این بانک در سال‌های گذشته چندین بار از طریق فروش و تملیک مجدد ایران‌مال توانسته از ورشکستگی نجات پیدا کند و حالا هم قصد تکرار همین کار را دارد.

آن روزها با این که صورت‌های مالی بانک آینده خبر از وضعیت نامساعد بانک می‌داد اما معاون مالی آینده، علت فروش ایران‌مال را صرفا تکلیف الزامی و قانونی برای عدم بنگاه‌داری عنوان می‌کرد.

حالا صورت‌های مالی جدید آینده خبر می‌دهد که زیان انباشته این بانک در عرض شش ماه، بیش از دو برابر شده و حدود ۱۰۹٫۹درصد رشد داشته است.

اختلاف چشمگیر دارایی و بدهی‌ها

تا پیش از این، آخرین صورت‌مالی منتشر شده بانک آینده در سال ۹۹، شش ماهه و نه ماهه بود. براساس صورت‌های گذشته مالی در شش ماهه ابتدایی سال ۹۹، بانک ۱۷٫۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت.

اما صورت مالی سالانه بانک آینده که مربوط به پایان سال ۹۹ است نشان می‌دهد این زیان بیش از دو برابر شده و با ۱۷٫۵هزار میلیارد رشد به ۳۷٫۶هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود چهار برابر درآمد نفتی کشور در سال گذشته و فقط پنج هزار میلیارد کمتر از یارانه نقدی کل جمعیت ایران برای یکسال!

در حال حاضر این بانک ۲۲۵٫۷هزار میلیارد تومان دارایی دارد در حالی که بدهی‌هایش از ۲۶۱٫۷ هزار میلیارد تومان نیز گذشته!

حدود نیمی ازدارایی‌های این بانک ناشی از وصول طلبش از اشخاص و نهادهای غیردولتی بوده و بیشتر بدهی‌ها هم به ردیف حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعلق دارد.

اختلاف آماری چند هزار میلیاردی؟!

صورت‌های مالی حسابرسی نشده بانک آینده نشان می‌دهد که سال ۹۷ این بانک ۱۱٫۷هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته. این زیان سال بعد جای این که جبران شود، افزایش یافته و به ۱۸٫۴ هزار میلیارد تومان رسیده و سال بعدش نیز تا بیش از دو برابر افزایش یافته و شده ۳۷٫۶هزار میلیارد تومان.

نکته جالب‌تر اما آنجاست که در صورت مالی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ زیان انباشته بانک تا پایان سال ۹۸، ۱۵٫۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود درحالی که صورت مالی ۱۲ ماهه سال ۹۹ زیان انباشته همان سال را ۱۸٫۴ هزار میلیارد تومان گزارش کرده. این یعنی اختلاف آماری ۲٫۶ هزار میلیارد تومانی!

برای این که به بزرگی این اختلاف محاسباتی بانک پی ببرید خوب است بدانید سرمایه ثبت شده این بانک تنها ۱٫۶ هزار میلیارد تومان است!

سرمایه بانک در بدو تأسیس ۸۰۰میلیارد تومان بوده و طی یک مرحله در پایان سال ۹۵ به ۱٫۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ اکنون یک بیستو سوم زیان انباشته بانک است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند